Demian Saga
ประกาศ
  - [22.01.2024] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายระดับลิงค์
  - [12.01.2024] คำขออภัยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางเครือข่าย สำหรับสงครามยึดครองสหพันธ์
  - [29.12.2023] ข้อแจ้งการจัดส่งของขวัญต้อนรับปีใหม่
  - [13.10.2023] ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการปรับเปลี่ยนสินค้าบางส่วน
  - [27.09.2023] ประกาศแจ้งวันหยุดของศูนย์บริการลูกค้า Demian Saga

ประกาศปรับปรุง
  - [22.01.2024] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการปิดปรับปรุงอัปเดต
  - [09.01.2024] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการปิดปรับปรุงอัปเดต
  - [21.12.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการปิดปรับปรุงอัปเดต
  - [30.11.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการปิดปรับปรุงอัปเดต
  - [13.11.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการปิดปรับปรุงอัปเดต
  - [31.10.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการปิดปรับปรุงการอัปเดต 31/10

>> ดูทุกส่วน...

แจ้งการระงับบัญชี
  - [15.12.2023] แจ้งการระงับบัญชี
  - [24.11.2023] แจ้งการระงับบัญชี

แพทช์โน้ต
  - [22.01.2024] v1.5.0 ประกาศแจ้งเกี่ยวกับรายการอัปเดต
  - [09.01.2024] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการอัปเดตแบบไม่ปิดปรับปรุง
  - [08.01.2024] v1.4.2 ประกาศแจ้งเกี่ยวกับรายการอัปเดต
  - [28.12.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการอัปเดตแบบไม่ปิดปรับปรุง
  - [20.12.2023] v1.4.0 ประกาศแจ้งเกี่ยวกับรายการอัปเดต
  - [01.12.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการอัปเดตแบบไม่ปิดปรับปรุง

>> ดูทุกส่วน...

GM โน้ต
  - [15.12.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับพรีวิวการอัปเดต v1.4.0
  - [24.10.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับพรีวิวการอัปเดต v1.3.3
  - [26.10.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับพรีวิวการอัปเดต v1.3.0
  - [13.10.2023] เกี่ยวกับการปรับปรุงสงครามยึดครองแจ้งเกี่ยวกับ (เพิ่มเนื้อหาเมื่อวันที่10/16 05:00)
  - [08.09.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับพรีวิวการอัปเดต v1.2.6
  - [25.08.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับพรีวิวการอัปเดต v1.2.4

>> ดูทุกส่วน...

โน้ตจากผู้พัฒนาประจำวันที่
  - [20.09.2023] โน้ตจากผู้พัฒนาประจำวันที่ 20 กันยายน
  - [31.07.2023] โน้ตจากผู้พัฒนาประจำวันที่ 31 กรกฎาคม

ข้อปัญหาที่ตรวจพบ
  - [30.11.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อปัญหาที่ตรวจพบหลังการปิดปรับปรุง 30/11
  - [26.09.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อปัญหาที่ตรวจพบหลังการปิดปรับปรุง 26/9
  - [14.09.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อปัญหาที่ตรวจพบหลังการปิดปรับปรุง 14/9
  - [22.08.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อปัญหาที่ตรวจพบหลังการปิดปรับปรุง 22/8
  - [01.08.2023] ประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อปัญหาที่ตรวจพบหลังการปิดปรับปรุง 1/8 (03/08 14:35 เพิ่มเติม)
  - [14.07.2023] ประกาศล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการอัปเดต v1.1.3 (เฉพาะ Google)

>> ดูทุกส่วน...

นโยบายการดำเนินการ
  - นโยบายการดำเนินการ